Навигација

Конференције и научни скупови

5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ / 5th CONFERENCE OF MODERN GREEK STUDIES IN TNE BALKANS

 

Датум одржавања: 12–14. 12. 2024.

Јужнословенски језици у дигиталном окружењу (ЈуДиг)

Међународна конференција

Датум одржавања: 21–23. 11. 2024.

Journées serbes des dictionnaires

Colloque internationnal / Међународни научни скуп

Dates du Colloque: du 24 au 26 mai 2024

Датум одржавања: 24–26. мај 2024.

OSMI MEĐUNARODNI KONGRES PRIMENJENE LINGVISTIKE DANAS

23–25. maja 2025. godine

  •  

Fifth biannual REAL symposium

Theme "Human Capital, Languages, and New Literacies: Theories, Policies, and Impacts"

03/04 June 2024.

Лексикографски сусрети

Међународни научни скуп

Датум одржавања: 27–29. мај 2024.

Vulnerable and Endangered Languages in Europe (VELE2024)

Conference dates: 2–4. October 2024

7th International Conference of the English Department English Language and Literature Studies: Modern Perspectives and Beyond

Датум одржавања: 21. и 22. октобар 2023. године

Fundamentals and Advances in Balkan Linguistics (FABL)

Датум одржавања: 16. до 18. новембра 2023. године

Научни скуп „Књижевност у дијалогу”

Датум одржавања: 23. и 24. новембра 2023.

Рок за пријаву: 1. септембар 2023. године

Обавештење о прихватању теме: 1. октобар 2023. године

Савремена филолошка истраживања

Датум одржавања: 2. и 3. марта 2024.

Рок за пријаву: 1. децембар 2023. године

Обавештење о прихватању теме: 1. октобар 2023. године

INTERNATIONAL PYNCHON WEEK 2024 IN BELGRADE

Датум одржавања: од 17. до 21. јуна 2024.

Рок за пријаву: 1. децембар 2023. године

Обавештење о прихватању теме: 1. октобар 2023. године