Навигација

Страни студенти на Филолошком факултету

Erasmus+ кандидати

Студенти који учествују у овом програму морају се уписати на Филолошки факултет, након чега добијају индекс, као и корисничко име и лозинку за пријаву на сервис е-Студент. На овом сервису се пријављује слушање курсева, а касније и полагање испита. 

На Филолошком факултету се организује 6 испитних рокова (јануар, фебруар, јун, јул, август, септембар). Распоред испита се поставља на сајт Катедре, односно студијске групе. Пре сваког испитног рока потребно је пријваити испите на сервису е-Студент које кандидат жели да полаже у датом испитном року. Више испитних рокова постоји како би студенти сами одредили динамику полагања испита и како би изашли поново да полажу испите које нису положили у претходном испитном року. 

Процедура уписа за студенте на размени:

 1. Оверен, потписан и заведен уговор о размени (learning agreement),
 2. Фотокопија пасоша,
 3. 2 фотографије,
 4. Индекс,
 5. ШВ-20 образац,
 6. Списак предмета које студент жели да прати док је на студијској размени.
 7. Доказ о уплати (интернационалног) здравственог осигурања за време трајања размене

Важно: Студенти који желе да добију званичну потврду о положеним испитима на Филолошком факултету, укључујући и испите положене у Центру за српски језик као страни, морају бити званично уписани на Филолошки факултет.

Студенти на овом облику размене имају право на коришћење картице за превоз. Немају право на коришћење картице за мензу (студентска картица) и немају места у студентским домовима.

Ceepus кандидати

Студенти који учествују у овом програму морају се уписати на Филолошки факултет, након чега добијају индекс, као и корисничко име и лозинку за пријаву на систем е-Студент. На е-Студент ситему се пријављује слушање курсева, а касније и полагање испита. 

На Филолошком факултету се организује 6 испитних рокова (јануар, фебруар, јун, јул, август, септембар). Распоред испита се поставља на сајт Катедре, односно студијске групе. Пре сваког испитног рока потребно је пријваити испите на сервису е-Студент које кандидат жели да полаже у датом испитном року. Више испитних рокова постоји како би студенти сами одредили динамику полагања испита или како би изашли поново да полажу испите које нису положили у претходном испитном року. 

Процедура уписа за студенте на размени:

 1. Оверен, потписан и заведен уговор о размени (learning agreement),
 2. Фотокопија пасоша,
 3. 2 фотографије,
 4. Индекс,
 5. ШВ-20 образац,
 6. Списак предмета које студент жели да прати док је на студијској размени.

Важно: Студенти који желе да добију званичну потврду о положеним испитима на Филолошком факултету, укључујући и испите положене у Центру за српски језик као страни, морају бити званично уписани на Филолошки факултет.

Студенти на овом облику размене имају право на коришћење студентске картице за превоз, картице за мензу (студентска картица) и право коришћења места у студентским домовима.

Остали облици сарадње и редовне студије на Филолошком факултету

Остали облици сарадње на Филолошком факултету подразумевају студенте који су на размени по основу билатералне (универзитетске) сарадње или су стипендисти Владе Републике Србије. У оба случаја студенти се уписују на Филолошки факултет. Студенти на размени се уписују као и остали студенти на другим програмима размене, док се студенти који желе да студирају на Филолошком факултету као редовни студенти уписују преко уписне процедуре за редовне студије.

Уписна процедура на редовне студије

Страни студенти који се уписују на редовне студије морају испоштовати све кораке за упис као и сви остали кандидати (домаћи студенти), уз неколико додатака у процедуралним корацима. 

 • Потребна документа за конкурс/упис:
  • сведочанства за сва четири разреда средње школе (или други документ где су наведени предмети са оценама за све четири године)
  • диплома завршене средње школе
  • извод из матичне књиге рођених
  • копија пасоша
  • доказ о познавању српског језика
  • решење о нострификацији докумената или потврда да је започет процес нострификације
  • доказ о уплати трошкова конкурса
  • доказ о уплати школарине (приликом уписа, а након пријемног испита)
 • Потребно је да сва документа са којима кандидат конкурише буду преведена на српски језик. 
 • За упис на основне академске студије, средњошколска документа се нострификују код Агенције за квалификације. За упис на мастер и докторске академске студије, стечене дипломе у страним земљама се нострификују на Универзитеу у Београду (Студентски трг 1, први спрат, канцеларија 21). Решење се може доставити касније. 
 • Потребан је доказ о познавању српског језика. То може бити сертификат Центра за српски језик као страни на Филолошком факултету. За овај испит, а у сврху добијања сертификата, кандидат се пријављује сам и плаћа накнаду за полагање испита. Испити у Центру за српски језик као страни се организују у оквиру испитних рокова предвиђених усвојеним Календаром рада на Факултету (јануар, фебруар, јун, јул, август, септембар). Овај сертификат је потребан и кандидатима који немају држављанство Републике Србије, иако су школовани у државним школама у Србији.
 • Страни студенти који су студирали на неком сродном универзитету у својој земљи, након уписа на Филолошки факултет у статусу редовног студента, могу поднети молбу за признавање испита са стране високошколске установе. Потребно је купити образац на Факултету у коме се наводе сви испити за признавање, копију силабуса наведених предмета преведену на српски језик и уплатницу за трошкове признавања. Трошкови се рачунају тако што се цена признавања једног испита помножи са бројем наведених испита. 

Корисне информације

Плаћање превоза

Превоз се плаћа слањем текстуалне поруке одговарајућег садржаја на број 9011. Детаљи у вези са плаћањем превоза су наведени на видном месту у сваком превозном средству. 

Студентска картица

Израђује се у Студентском центру Београд.

Потребан је индекс и потврда о упису на факултет.

Оброци (доручак, ручак и вечера) се уплаћују по декадама, сем у последњој декади у месецу када се могу уплатити појединачни оброци. Оброци се уплаћују одвојено - није обавезно уплаћивање сва три оброка.

Контакти

 • Координатор за мобилност
 • проф. др Далибор Соколовић
 • Секретар у Канцеларији за мобилност
 • мср Марко Божовић
Рад са странкама: 10–14ч уз претходну најаву мејлом